Zieleń publiczna

PROJEKTOWANIE ZEWNĘTRZNYCH TERENÓW ZIELONYCH

– inwentaryzacja zieleni, operaty, opinie i ekspertyzy dendrologiczne
– projekt koncepcyjny terenów zielonych (koncepcja zieleni z wizualizacjami, schemat funkcjonalno-przestrzenny)
– projekt wykonawczy (zawierający projekt ukształtowania terenu, układ nawierzchni, w tym parking, chodniki, trawniki, układ i spis szaty roślinnej w tym kompozycja nasadzeń oraz ich liczebność, plan oświetlenia i małej architektury, projekt instalacji nawadniającej)
– kosztorys (w podziale na etapy realizacyjne)

KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH

– przygotowanie gruntu (oczyszczanie terenu, wywóz gruzu budowlanego, odchwaszczanie, ukształtowanie terenu, drenaż i odwodnienia, dostarczanie ziemi ogrodowej, humusu, torfu w zależności od potrzeb i jego rozplantowanie, dostarczenie kory czy substratów na zielone dachy a także żwiru, wycinka drzew, regeneracja trawników, rewitalizacja istniejącej roślinności)
– ogrodzenia (ogrodzenia stalowe z siatki, z paneli, stałe i tymczasowe, ogrodzenia betonowe wylewane i z prefabrykatów, ogrodzenia drewniane wg indywidualnego projektu lub z gotowych paneli drewnianych, ogrodzenia kamienne z kamienia naturalnego, kostki brukowej)
– montaż systemów (montaż automatycznych systemów nawadniających, odwodnień, systemów oświetlenia zewnętrznego)
– nawierzchnie (ścieżki, tarasy, podjazdy, murki, ogrodzenia, obrzeża z kostki granitowej i betonowej, z naturalnego kamienia ogrodowego, żwiru, płyt tarasowych)
– trawniki (zakładanie trawników z siewu i z rolki, wraz z przygotowaniem podłoża pod trawnik, regeneracja trawników)
– roślinność (sadzenie, przesadzanie drzew, krzewów i krzewinek, nasadzanie roślin zielnych, jednorocznych, wielorocznych, bylin, zakładanie kwietników, rabat, wrzosowisk, skalniaków)
– mała architektura (zadaszenia, skrzynie, stałe zabudowy, ekrany, ławki, donice zewnętrzne)
– oczka wodne, kaskady, fontanny (zbiorniki foliowe, betonowe, plastikowe)
– rewitalizacja zieleni i rekultywacja terenów zdegradowanych (wycinka uszkodzonych drzew i krzewów oraz sadzenie nowych, regeneracja trawników lub zakładanie nowych, rewitalizacja istniejącej roślinności lub nowe nasadzenia)
– zielone dachy i zielone ściany (podłoże i rośliny, rozchodniki, zabudowa ścian)

UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I PIELĘGNACJA ZIELENI

– pielęgnacja darni trawników (koszenie, odchwaszczanie, nawożenie, aeracja, wertykulacja)
– regulacja koron drzew, cięcia sanitarne krzewów (formowanie drzew, przycinanie i formowanie krzewów w tym żywopłotów)
– ochrona sanitarna roślin, zabiegi pielęgnacyjne (opryski ochronne, chemiczne i mechaniczne zwalczanie chwastów, zwalczanie szkodników i chorób roślin; zabiegi pielęgnacyjne stymulujące wzrost i rewitalizujące roślinność jak np nawożenie chemiczne i organiczne, przycinanie roślinności, usuwanie obumarłej szaty roślinnej)
– prace porządkowe (odchwaszczanie, sprzątanie liści, zabezpieczenie roślin przed zimą, porządki wiosenne)
– sprzątanie terenów zewnętrznych (ciągów komunikacyjnych, placów, parkingów)
– odśnieżanie (ciągów komunikacyjnych, placów, parkingów, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb roślin, znajdujących się dookoła

PROJEKTOWANIE I ARANŻACJA ZIELENI WEWNĘTRZNEJ

– projektowanie i stylizacja zielenią obiektów publicznych
– aranżacja zieleni (donice ozdobne o dużych gabarytach, donice ceramiczne, betonowe, drewniane, metalowe i z tworzywa sztucznego, aranżacje roślinne w zabudowie stałej, zabudowa kamienna, betonowa, drewniana, metalowa)
– zielone ściany (wertykalne aranżacje z roślin)
– rewitalizacja i pielęgnacja zieleni (systematyczne podlewanie, przycinanie, nawożenie, wymiana roślin)

DEKORACJE TEMATYCZNE

– dekoracje z żywych roślin (oprawa do akcji promocyjnych w centrach handlowych i punktach usługowych, dekoracje sezonowe, ogrody tymczasowe, dekoracje z roślin na bankiety, wystawy, uroczystości, imprezy integracyjne, zjazdy firmowe, przyjęcia okolicznościowe)
– dekoracyjne wyspy i instalacje tematyczne (oprawa do akcji promocyjnych i wystawienniczych z najwyższej jakości sztucznych roślin i materiałów)
– dekoracje świąteczne (montaż wewnętrznych dekoracji świątecznych)